Инвестирай!

Мястото, където се срещат ивеститори и предприемачи.

Синдикирани сделки

Големи сделки, в които се налага участието на повече от един инвеститор.

Консултанти

Консултанти, които може да потърсите за сключването на сделките и след това.

Новини, анализи, доклади

Данни, новини и анализи свързани с инвестиционната активност у нас.

Как работи тази страница

Какво представлява и как работи тази страница. Кратки напътствия и условия.

Индекс на инвестиционната активност

Месечен индекс, който показва инвестиционната активност. Измерва се с промяна на сумата на инвестициите за месеца в сравнение с предишния месец, като процентно именение. Индекса ще се измерва от началото на 2014 година и ще се приеме за = 100 през януари 2014 година. Изменението ще се публикува на страницата Investirai.com Методологията на индекса е ....